– Viktig e-læringskurs om rus i trafikken

Om lag én av fire dødsulykker i trafikken skyldes rus, og ungdom utgjør fremdeles en stor risikogruppe. Derfor har Norges eneste trafikkorganisasjon for ungdom, MA-Ungdom, utviklet et eget undervisningsopplegg om rus i trafikken.

Om lag én av fire dødsulykker i trafikken skyldes rus, og ungdom utgjør fremdeles en stor risikogruppe. Derfor har Norges eneste trafikkorganisasjon for ungdom, MA-Ungdom, utviklet et eget undervisningsopplegg om rus i trafikken.

E-læringskurset ble lansert onsdag 18. april, i lokalene til AB Trafikkskole avd. Bærum. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen stod for den offisielle åpningen av kurset, som også har fått støtte fra samferdselsdepartementet.

– Å forebygge rus i trafikken handler mye om holdningsarbeid. Vi må hjelpe ungdom å ta de rette valgene, og jeg mener det var vel anvendte penger av departementet å støtte arbeidet med dette kurset, sa Solvik-Olsen under lanseringen.

VELLYKKET LANSERING: Daglig leder i MA-Ungdom Stig Eid Sandstad, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og prosjektleder Line Langaas var strålende fornøyde etter lanseringen.

Daglig leder i MA-Ungdom, Stig Eid Sandstad, er stolt og glad over at kurset endelig er klart til å tas i bruk.

– Vi har i mange år hatt et ønske om å kunne levere et hjelpemiddel til kjøreskoler om temaet rus og ungdom i trafikken, og jeg er veldig glad for at vi nå er i mål med det, sier han.

Målet med e-læringskurset er å skape gode holdninger blant ungdom knyttet til rus i trafikken, samt å øke fokuset på rus i føreropplæringen. Kurset er helt gratis, og spesielt relevant for personer som skal ta teoriprøven, kjøreskoler og ungdomskoler med valgfag trafikk.

– Vi har tro på at det å spre kunnskap om temaet og bygge opp under gode holdninger kan bidra til å nå det vi alle jobber for, nemlig nullvisjonen, at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken, forteller prosjektleder i MA-Ungdom, Line Langaas.

FRA TRAFIKKOPPLÆRINGEN: Faglig leder ved AB-Trafikkskole avd. Bærum, Tore Johannessen, fortalte om deres erfaringer med e-læringskurset.

E-læringskurset består av fire deler, samt en avsluttende test. Alt i alt har kurset en varighet på ca. 40 minutter.

MA-Ungdom har utviklet kurset i samarbeid med en prosjektgruppe bestående av Eirik Olaussen fra Sande Trafikkskole, daglig leder i Trafikkforum Stig Ohrvik, Rita Helen Aarvold fra Vegdirektoratet og Anne Beate Budalen, som er rådgiver i trafikksikkerhet hos MA – rusfri trafikk.

– Med god hjelp fra firmaet Norsk Interaktiv har kurset, og en tilhørende lærerveileder, blitt ferdig og vi håper mange vil ta det i bruk, smiler prosjektlederen.

Du kan selv teste kurset her.

E-læringskurs om rus i trafikken

MA-Ungdom har utarbeidet et eget undervisningsopplegg om rus i trafikken, som er spesielt relevant for personer som holder på å ta lappen.

Rus er fortsatt en av de viktigste årsakene til at det skjer trafikkulykker i Norge, og nesten hver fjerde dødsulykke skyldes rus. Det ønsket vi i MA-Ungdom å gjøre noe med, og har derfor utarbeidet et eget undervisningsopplegg om rus i trafikken.

Kurset er spesielt relevant for personer som holder på å ta lappen. Det er helt gratis, og varigheten er på ca. 40 minutter. Du kan ta hele kurset eller bare de delene du ønsker.

Målet med undervisningen er å informere om- og skape gode holdninger knyttet til rus i trafikken. Vi håper kurset skal være med på å redusere antall unge som kjører i påvirket tilstand, samt øke fokuset på rus i kjøreopplæringen.

Lærestoffet i kurset presenteres gjennom filmer, animasjoner og interaktive oppgaver. Det består av fire deler, i tillegg til en avsluttende test.

MA-Ungdom har utviklet kurset i samarbeid med en prosjektgruppe bestående av Eirik Olaussen fra Sande Trafikkskole, daglig leder i Trafikkforum Stig Ohrvik, Rita Helen Aarvold fra Vegdirektoratet og Anne Beate Budalen, som er rådgiver i trafikksikkerhet hos MA – rusfri trafikk.

Spesielt kjøreskoler og ungdomskoler med valgfag trafikk kan ha stor nytte av å ta i bruk undervisningsopplegget.

For å ta kurset kan du trykke her.

Ønsker du informasjonsmateriell tilsendt?
Vi har også utarbeidet en egen lærerveileder og et informasjonshefte som hører til det nye e-læringskurset om rus i trafikken.

Dette kan vi sende i posten til deg, dersom du sender en mail til post@maungdom.no.

Du kan også laste ned lærerveilederen her og informasjonsheftet her.

MA-Ungdom søker prosjektmedarbeider

Vi søker deg som er dynamisk, utadvent og selvstendig, som også har gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet. Du må kunne vise engasjement, stor fleksibilitet og ta initiativ. 

Kvalifikasjoner:
Vi søker deg som er dynamisk, utadvent og selvstendig, som også har gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet. Du må kunne vise engasjement, stor fleksibilitet og ta initiativ.

Erfaring fra å drive og utvikle prosjekter/kampanjer er en fordel.

Du har evnene til å kunne samarbeide med ulike organisasjoner, både frivillige og offentlige. Du må være en som klarer å begeistre de vi ønsker å samarbeide med, slik at vi får med oss mange på de prosjektene og kampanjene som MA-Ungdom driver.

Erfaring fra organisasjonsarbeid er en fordel.
Vi ønsker at du skal ha relevant høyere utdanning.

Førerkort klasse B.

God formidlingsevne både skriftlig og muntlig i møte med ungdom og andre vektlegges, da du vil måtte kommunisere med mange ulike aktører.

Arbeidsoppgaver:
Din hovedoppgave blir å videreføre/utvikle DeathTrip-prosjektet, drifte MA-Ungdom sin vandreutstilling DeathTrip-On the road og drifte vårt undervisningsopplegg om rus i trafikken.  

Du vil blant annet:
– Planlegge og gjennomføre prosjektet DeathTrip, med bl.a. aktivt rekruttere videregående skoler til prosjektet og bruke kampanjene videre i vårt arbeid.
– Holde Kick Off på alle samarbeidsskoler.
– Planlegge og gjennomføre turné for vandreutstillingen DeathTrip-On the road.
– Utvikle nye kampanjer og prosjekter.
– Søke om og rapportere økonomiske tilskudd.

Som ungdomsorganisasjoner flest er det mye aktivitet på ettermiddag, kveldstid og i helger. Det må derfor påregnes en del helge- og kveldsarbeid, og fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver, reise og arbeidstid.

Annen informasjon:
Det er en 100 % stilling som er finansiert gjennom midler fra Helsedirektoratet.

Stillingen er prosjektbasert og varer fram til 1 juni 2019, med forlengelse ved nye tilskudd fra Helsedirektoratet.

Send inn din søknad via Finn.no her.

Har du lyst på en annerledes og spennende sommerjobb?

MA-Ungdom søker 2 personer til en 6-ukers sommerturné med vandreutstillingen vår DeathTrip – On the road.

MA-Ungdom søker nå to personer til en sommerturné på seks uker med vandreutstillingen vår DeathTrip – On the road.

Målet med sommerturnéen er å spre kunnskap om rus i trafikken, gjøre organisasjonen MA-Ungdom synlig, samt verve nye medlemmer.

Holdningskampanjer mot rus i trafikken
Utstillingen inneholder elementer fra DeathTrip, et prosjekt MA-Ungdom har holdt på med i ni år. DeathTrip engasjerer ungdom på videregående skoler til å lage holdningskampanjer mot rus i trafikken. Dette har resultert i mange gode kampanjer bestående av blant annet plakater og filmer, som vi har satt sammen til denne utstillingen. Etter hvert som DeathTrip fortsetter, vil elementene lett kunne byttes ut med nye. Inne i bilen er det plassert en tavle der de som besøker utstillingen kan dele sine tanker om rus og trafikk, og vi har planlagt flere aktiviteter vi har på standen.

Hele utstillingen får plass i en varebil slik at vi lett kan reise rundt med den til ulike steder. Utstillingen trenger en plass på ca. 6×4 meter + plass til bilen, og den kan settes opp både ute og inne.

Unik mulighet
De som får denne jobben skal reise rundt i ca. seks uker med utstillingen (siste uken i juni, hele juli og første uken i august). Personene skal besøke ulike arrangementer, festivaler, stå på torg etc. rundt i hele Norge og spre budskapet til MA-Ungdom. Det blir lagt opp en plan for sommeren som dere skal følge. Alt det praktiske vil prosjektleder i MA-Ungdom stå for.

Helt konkret skal dere reise dit det er avtalt, dere skal sette opp standen, bemanne den og pakke den ned igjen. Du må derfor være villig til å være på reise store deler av disse seks ukene. Eksempler på steder som skal besøkes er Kristiansand under Palmesus og Livestock i Alvdal. Hele planen er ikke klar enda, men en detaljert plan vil bli gitt nærmere.

Vi ønsker personer fra hele Norge.
Vi dekker all reise uavhengig av bosted.

Vi søker deg som:
– Er ung voksen (19 til ca. 25 år) med førerkort klasse B.
– Er utadvendt, glad i å ta kontakt med folk og ikke redd for å prate med ukjente.
– Har høy arbeidsmoral, stort pågangsmot, er selvgående, fleksibel og løsningsorientert.
– Har noe teknisk forståelse og i fysisk stand til å sette opp utstillingen.
– Interesse og kunnskap om trafikksikkerhet er en fordel, men ikke et krav da opplæring vil bli gitt.

Vi tilbyr:
– 30 000,- lønn per person for 6 uker.
– Diettgodtgjørelse på 315,- per døgn for dager på reise.
– All overnatting dekker MA-Ungdom.
– Full opplæring.
– En unik sommerjobb med mulighet for å se Norge og besøke mange spennende arrangementer.

Send inn din søknad via Finn.no her. 

Vil du være med å velge ut kampanjer til årets DeathTrip-finale?

Hvert år arrangerer MA-Ungdom prosjektet DeathTrip, som er en konkurranse blant videregående skoler om å lage den beste holdningskampanjen mot rus i trafikken. Nå trenger vi din hjelp til å velge ut årets ti finalister.

Hvert år arrangerer MA-Ungdom prosjektet DeathTrip, som er en konkurranse blant videregående skoler om å lage den beste holdningskampanjen mot rus i trafikken. Nå trenger vi din hjelp til å velge ut årets ti finalister!

Vi får inn om lag 100 bidrag hvert år, og søker nå frivillige som kan hjelpe til med å gå gjennom disse.

Har du lyst til å være med kan du melde din interesse på frivillig.no.

Alle som har meldt seg på møtes på MA-Ungdom sitt kontor i Dronningens gate 6 den 18. april klokken 16.00. Sammen vil vi se gjennom kampanjene og velge ut de 10 beste som går til finalen.

Det blir servert pizza til de som deltar.