DeathTrip – Lokal kampanjeuke i Førde

I uke 48 har MA-Ungdom satt fokus på rus i trafikken med en kampanjeuke i Førde, årets siste lokale kampanjeuke.

I uke 48 har MA-Ungdom satt fokus på rus i trafikken med en kampanjeuke i Førde, årets siste lokale kampanjeuke. I den forbindelse brukte vi en kampanje laget av medieelever ved Hafstad vgs som heter «Ikkje overvurder di eiga evne». Denne kampanjen vant DeathTrip i 2016.

Som vi har gjort i de andre byene har vi vært rundt i Førde sentrum og hengt opp plakater. Vi viste også frem DeathTrip – On the road på Amfi Førde og hadde gladkontroll med politiet.

Daglig leder Stig Sandstad tok i mot folk på Amfi Førde onsdagen i kampanjeuka. 

Gladkontrollen ble gjennomført med politiet ved Kronborg. Vi stoppet 34 bilister. Politiet stoppet bilistene og MA-Ungdom stilte bilistene spørsmål om hva de ville vært mest redd for dersom de selv hadde kjørt i rus. Her skulle de velge tre ting som var viktigst for dem. Her svarte alle at det ville vært å skade andre. 14 personer svarte å skade seg selv og 11 personer svarte å miste lappen. Andre ting flere nevnte var negativt for familien, problemer på skolen/jobben og andre økonomiske konsekvenser (utenom bot). Det var kun 1 som svarte at de var mest redd for boten.

En av bilistene som ble stoppet i gladkontroll i Førde. 

Her ser dere alle svaralternativene og antall svar:

Miste lappen – 11

Ødelegge kjøretøy – 4

Bot – 1

Andre økonomiske konsekvenser – 6

Fengsel – 11

Skade meg selv – 14

Skade andre – 34

Ikke få visum – 0

Ødelegge utdanningsmuligheter – 6

Negativt for familien – 6

Sosial skam – 3

Problemer på skolen / jobben – 6

 

Fordeling av kjønn og alder (9 stk ikke oppgitt):

Mann – 18

Kvinne – 7

 

Under 25 – 3

Mellom 25 og 39 – 7

Mellom 40 og 60 – 10

Over 60 – 7