Klubber

De lokale klubbene er noe av det aller viktigste som MA-Ungdom har. Aktiviteten – samholdet – opplevelsene – og gledene som en MA-Ungdom klubb gir medlemmene er utrolig viktig.

For kontaktinformasjon for de klubbene som ikke har hjemmesider el. facebook gruppe. kontakt oss i MA-Ungdom direkte.

Nye klubber

Vi jobber kontinuerlig med å få etablert flere klubber omkring i landet.

Kunne du ha tenkt deg og startet en MA-Ungdom klubb? En MA-Ungdom klubb kan drive med hva som helst, så lenge det drives under de retningslinjer som ligger i MA-Ungdoms lover.

Ikke gå å lure – ta kontakt da vel. Vi hjelper deg gjerne med å få til etablering en MA-Ungdom klubb. Se her for mer informasjon.