MA-Ungdom skal bytte navn og trenger hjelp fra deg!

Motorførernes Avholdsforbund Ungdom har vært det fulle navnet til MA-Ungdom siden organisasjonen ble stiftet i 1976.

Dette navnet sier dessverre svært lite om hva vi jobber med, nemlig å forebygge rus i trafikken og skape arenaer for utfordring og mestring.

Motorførernes Avholdsforbund Ungdom har vært det fulle navnet til MA-Ungdom siden organisasjonen ble stiftet i 1976.

Dette navnet sier dessverre svært lite om hva vi jobber med, nemlig å forebygge rus i trafikken og skape arenaer for utfordring og mestring. Vi har kommet litt i 40-årskrisa og trenger å fornye oss og komme tilbake til ungdomstiden.

Vi trenger derfor hjelp av deg. Hva skal MA-Ungdom hete?

Reglene er som følger:

  • Vi trenger et navn som sier noe om hva vi gjør og hva vi står for.
  • Styret kan endre på forslagene som kommer inn.
  • Forslaget kan gjerne inneholde et slagord.
  • Vinneren av konkurransen får 1000,-
  • Fristen for å sende inn forslag er 15. januar 2018.

Vårt sentralstyre skal behandle saken i februar 2018, og navnet blir endelig avgjort på MA-Ungdoms kongress i 2018.

Send inn ditt forslag til post@maungdom.no.

Om MA-Ungdom

MA-Ungdom er en aktiv og spennende organisasjon for ungdom under 25 år som ønsker en rusfri arena for utfordring og mestring!

MA-Ungdom jobber for en rusfri trafikk, og er den eneste trafikksikkerhetsorganisasjonen i Norge for ungdom. Vi har satt oss som mål å være den organisasjonen som best ivaretar de unges interesser i trafikken. Vi arbeider derfor hver dag for å redusere tallet på ungdommer som blir drept eller hardt skadd i trafikken. Vi jobber også for å skape gode holdninger knyttet til rus i trafikken blant ungdom.

Dette gjør vi gjennom blant annet kampanjer, prosjekter, sosiale medier, skolebesøk og undervisningsmateriell. Eksempler på dette er prosjektet DeathTrip, utstillingen DeathTrip – On the road, og ikke minst gjennom vår side på Facebook «Jeg han ingen venner å miste – ikke kjør i fylla», som har rundt 325.000 likere.

Det er medlemmene i MA-Ungdom som utgjør organisasjonen. I klubbene våre dreier det meste seg om motor-, sykkel- og bilsport, men alt som er av andre spennende aktiviteter kan også finne plass hos oss. Vi mener at det er fellesskapet – opplevelsen – gleden og mestringen som er aller viktigst.

MA-Ungdom er en partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral organisasjon.

MA-Ungdom er tilknyttet voksen-organisasjonen MA Rusfri trafikk.