Medlemskap

MA-Ungdom trenger din støtte for å kunne jobbe med å bedre forholdene for de unge i trafikken, og for å hjelpe unge å skape trygge rusfrie miljøer gjennom lokale klubber og aktiviteter. Bli en del av MA-Ungdom!

NB! Vi gjør oppmerksom på at MA-Ungdom, er en ungdoms­organisasjon for ungdom under 26 år.

Det er flere ulike medlemskap å velge mellom i MA-Ungdom. Alt etter hvilke ulike behov og ønsker du har.

Støttemedlemskap

For deg som ønsker å støtte MA-Ungdom sitt viktige arbeid mot rus i trafikken.
Medlemsavgift: 100 kroner per år

Fullt medlemskap

Som fullt medlem får du også tilgang til våre flotte og gunstige medlemsfordeler (gjelder ikke Autohjelp fra Viking).
Les mer om medlemsfordeler her.
Fullt medlemskapet er spesielt gunstig for deg som er aktiv i en av MA-Ungdom sine klubber. Som fullt medlem får du dekket inntil kroner 1000,- pr år på utgifter til startlisens.
Medlemsavgift: 200 kroner per år

Pluss medlemskap

Som plussmedlem får du tilgang til alle våre flotte og gunstige medlemsfordeler inkl autohjelp fra Viking.
Les mer om medlemsfordeler her.
Medlemsavgift: 600 kroner per år

Ung på vei mot lappen

Dette er et medlemskap for deg som er 16 år og skal begynne på «veien mot lappen».
Som Ung på vei mot lappen medlem i MA-Ungdom får du følgende:
Magnet L til å feste på bilen – ekstra speil for å ha inni bilen – trekning av premier underveis – og ikke minst være med på trekning av GRATIS (inntil kr.25.000) førerkort.
Medlemsavgift: 100 kroner per år

Meld deg inn på skjema under eller på SMS. 

Støttemedlem (Kr 100,- per år):

Send MAUST og din fødselsdato til 2377. For eks MAUST 010195.

Fullt medlem (Kr 200,- per år):

Send MAUFM og din fødselsdato til 2377. For eks MAUFM 010195.

Pluss medlem (Kr 600,- per år):

Send MAUP og din fødselsdato til 2377. For eks MAUP 010195.

Ung på vei mot lappen (Kr 100,- per år):

Send UPVML og din fødselsdato til 2377. For eks UPVML 010195.

 

Innmelding
Støttemedlemskap (kr. 100)Fullt medlemskap (kr. 200)Pluss medlemskap (kr. 600)Ung på vei mot lappen (kr. 100)

Jeg aksepterer vilkårene for medlemskap

Medlemsvilkår

Medlemskapet

Som medlem i MA-Ungdom er du en viktig bidragsyter i arbeidet for en rusfri trafikk og nullvisjonen.

Medlemskap og fordeler følger personen det er utstedt på. Betalt medlemskap kan overføres gjenlevende ektefelle eller samboer ved dødsfall, til neste forfall.

Medlemskapet betales pr. kalenderår og er gyldig t.o.m. 31.12 samme år. Faktura på ny periode sendes ut i god tid. Ved betalt kontingent videreføres medlemskap og tilhørende fordeler levert av MA-Ungdom, MA og våre samarbeidspartnere.

Medlemskapet og medlemsfordeler knyttet til medlemskapet er kun gyldig ved betalt kontingent innen forfall.

Innbetalt kontingent regnes som forfalt, og refunderes ikke. Dog refunderes normalt kontingent inntil 1 måned etter betalingsdato ved dødsfall eller alvorlig sykdom.

Personer under 15 år må ha foresattes godkjennelse.

 

Endringer

Ved endring av medlemskap må dette meldes til medlemsservice før forfall 31.12 aktuelt år.

Alle endringer knyttet til personopplysninger skal skje direkte til medlemsservice på e-post ma@ma-norge.no eller telefon 22 47 42 00.

Personvern

MA-Ungdom er ansvarlig for behandling og oppbevaring av opplysningene i samsvar med norsk personvernlovgivning. Du kan på forespørsel få innsyn i den informasjon som er registrert om deg etter denne avtale, samt kreve eventuelle feil rettet.

MA-Ungdom videreselger under ingen omstendigheter informasjon og/eller e-postadresser.

 

Samtykke

Som medlem i MA-Ungdom samtykker du i at vi kan sende deg informasjon knyttet til ditt medlemskap via e-post, mobil, brevpost, eller lignende.

For å benytte deg av MA-Ungdoms attraktive medlemstilbud, samtykker du i at kontaktinformasjon og fødselsdato kan gis til våre samarbeidspartnere, og at du kan kontaktes av dem.

Du kan reservere deg mot dette ved å sende en e-post til ma@ma-norge.no eller ved å kontakte vår medlemsservice på telefon 22 47 42 00.

Lukk