NBUs landsstevne i Kalnes

Hælle måne, nå har vi vært i Østfold på Norges Bygdeungdomslags landsstevne og det var ille bra! Mange var innom og her så vi den mest vinglete gangen med promillebriller på – eller krabbet er vel riktigere å si..

Hælle måne, nå har vi vært i Østfold på Norges Bygdeungdomslags landsstevne og det var ille bra! Mange var innom og her så vi den mest vinglete gangen med promillebriller på – eller krabbet er vel riktigere å si..

Tautrekking på høyt nivå.
Greit å kunne ta seg en pust i bakken.
Safety first!

På søndag hadde vi promilletesting fra kl 11.00 og køen begynte ikke å avta før halvannen time senere! Det var 247 stykker innom og blåste – den høyeste målingen var på 1,1 ‰. De aller fleste blåste rent og var veldig takknemlige for at det var et slikt tilbud der.

I dag og i morgen er vi i Grimstad sentrum vis-à-vis biblioteket