Fakta om rus i trafikken

Fakta om ruskjøring

Hver dag kjøres det 140 000 kjøreturer i ulovlig rus på norske veier. Det gjelder både alkohol, narkotika og ulovlig rus fra medikamenter. 14 000 av turene er med alkoholpromille, og det er disse turene som oftest skaper de alvorlige ulykkene. Ungdom er dessverre overrepresentert i de alvorligste ulykkene. Sammen med høy fart, regnes rus for å være den enkeltfaktoren som øker risikoen for trafikkulykker mest.

Ungdom og ruskjøring

  • Ca hver fjerde dødsulykke i trafikken skyldes rus, tallet ligger høyere for ungdom mellom 18 og 24.
  • For førere mellom 18 og 24 år øker risikoen for å bli drept med 900 ganger dersom de har en promille på over 0,5.
  • Risikoen øker dramatisk jo høyere promillen er.
  • Unge sjåfører, spesielt unge menn, er en risikogruppe i trafikken.
  • 2/3 av de drepte er gutter.
  • I 2016 døde 24 personer mellom 16 og 24 år i trafikken.
  • Trafikkulykker er den største dødsårsaken blant ungdom.
  • I 2015 var 29 % av de som ble anmeldt for ruskjøring mellom 18 og 25 år.

Last ned vår faktabrosjyre om rus i trafikken her!

Råd om ruskjøring på Politi.no

For mer informasjon se:

www.ma-norge.no
MA- Rusfri Trafikk sin egen hjemmeside med informasjon om blant annet trafikksikkerhet, fyllekjøring og alkolås.

www.mhf.se
MHF:s (MA – Rusfri Trafikk sin søsterorganisasjon i Sverige) egen hjemmeside med mye fakta om fyllekjøring og om trafikksikkerhet generelt.

www.vegvesen.no
Statens Vegvesens egen hjemmeside. Klikk på ”trafikksikkerhet” og du finner mye informasjon!

www.tryggtrafikk.no
En trafikksikkerhetsorganisasjon som fungerer som et bindeledd mellom frivillige aktører og de offentlige myndighetene som har ansvar for trafikksikkerheten.

www.actis.no
Actis er en paraplyorganisasjon for frivillige organisasjoner og sammenslutninger innen rusfeltet.

www.madd.org
Mothers Against Drunk Driving. Amerikansk forening startet 1980.

www.avogtil.no
Av-og-til jobber med å sette fokus på alkoholfrie soner, blant annet trafikk.

www.shdir.no/rusmidler
Helsedirektoratets hjemmeside, avdeling rusmidler.

www.toi.no
Transportøkonomisk Institutt er et nasjonalt senter for samferdselsforskning med ansvar for å drive og fremme denne forskningen til nytte for norsk samfunns- og næringsliv.

www.sirus.no
Statens Institutt for Rusmiddelforskning er en forskningsfaglig selvstendig institusjon som har som formål å utføre forskning som kan bidra til økt kunnskap omkring bruk og misbruk av rusmidler og andre avhengighetsskapende midler.

www.ssb.no
Statistisk Sentralbyrå.

 

 

www.personskadeforbundet.no
Tidligere landsforeningen for trafikkskadde. Forbundet omfatter nå alle, uansett skadetype.