Fakta om rus i trafikken

Fakta om ruskjøring

Hver dag kjøres det 140 000 kjøreturer i ulovlig rus på norske veier. Det gjelder både alkohol, narkotika og ulovlig rus fra medikamenter. Ungdom er dessverre overrepresentert i de alvorligste ulykkene. Sammen med høy fart, regnes rus for å være den enkeltfaktoren som øker risikoen for trafikkulykker mest.

Ungdom og ruskjøring

  • For førere mellom 18 og 24 år øker risikoen for å bli drept med 900 ganger dersom de har en promille på over 0,5.
  • Unge sjåfører, spesielt unge menn, er en risikogruppe i trafikken.
  • 2/3 av de drepte er gutter.
  • I 2016 døde 24 personer mellom 16 og 24 år i trafikken.
  • Trafikkulykker er den største dødsårsaken blant ungdom.
  • Ca hver fjerde dødsulykke i trafikken skyldes rus, tallet ligger høyere for ungdom mellom 18 og 24.
  • I 2015 var 29 % av de som ble anmeldt for ruskjøring mellom 18 og 25 år.

Last ned vår faktabrosjyre om rus i trafikken her!