Styret

Styret til MA-Ungdom består av:

Styreleder: Ann-Cathrin Becken

Styremedlem fra Gjerstad Trialklubb: Stian Blimyr Antonsen

Representant fra Trialutvalget: Liss Thomassen

Styremedlem fra Gjerstad Trialklubb: Oda Sletta

Styremedlem: Ailin Toften

Styremedlem: Marius Vangseng Becken

MAs representant: Margreth Karlsvik