Styret

Styret til MA-Ungdom består av:

Styreleder: Ann-Cathrin Becken

Ann-Cathrin er engasjert i MA-Ungdom fordi hun vil bidra til rusfrie arenaer for ungdom, der de i fri utfoldelse kan bli kjent med sine styrker. Hun påpeker også at vi har INGEN å miste i trafikken på grunn av rusa kjøring. Alle skal være trygge når vi går, sykler, kjører moped, motorsykkel og bil.

Styremedlem fra Gjerstad Trialklubb: Stian Blimyr Antonsen

Stian er 23 år og kommer fra Gjerstad. Han har drevet med trial i 7-8 år og hatt et år på motorsportskolen i Valle.

Representant fra Trialutvalget: Liss Thomassen

Liss er 57 år og bor på Saltrød, ca 1 mil øst for Arendal. Hun begynte i MA i 1978 og hadde sin første innboforsikring i Varde. Senere i 1988 ble hun leder for en MAU mekkeklubb på Saltrød, som ble hennes første innblikk i MA-Ungdom. I 1989 ble hun styremedlem i MA-Ungdom sentralt, åpnet MA-Ungdom sitt trialutvalg høsten 1992.

Hun er engasjert i MA-Ungdom for at ungdom skal ha en rusfri arena og være med i. Hun er veldig engasjert i trialklubbene og stiller opp hver gang det er noe. Hun utdanner aktivitetsledere og lærer klubber om lover og regler. MA-Ungdom hadde ikke vært noe uten Liss!

Styremedlem fra Gjerstad Trialklubb: Oda Sletta

Oda er 19 år og kommer fra Gjerstad. Hun er veldig aktiv med trialkjøring i klubben.

Styremedlem: Ailin Toften

Ailin er 25 år og kommer fra Bærum.

Styremedlem: Marius Vangseng Becken

Marius er fra Østfold. Han driver med motorsykkel, downhill sykling, fjellklatring og frikjøring. For han er det viktig å gjøre alt dette i et rusfritt miljø da adrenalinrushet er noe han higer etter. Han er engasjert i MA-Ungdom for å være med å utvikle en arena for sunne verdier hos en allerede fornuftig ungdomsgenerasjon.

MAs representant: Margreth Karlsvik

Margreth er 73 år, pensjonert skoleleder og bor i Kristiansund. Hun har vært medlem av sentralstyret i MA rusfri trafikk i 7 år, og er sentralstyrets representant i MA-Ungdom. Et verv hun setter stor pris på.