Styret

Styret til MA-Ungdom består av:

Styreleder: Ann-Cathrin Becken

Styremedlem: Stian Blimyr Antonsen

Representant fra Trialutvalget: Liss Thomassen

Styremedlem: Oda Sletta
Styremedlem: Ailin Toften
Styremedlem: Marius Vangseng Becken
MAs representant: Margreth Karlsvik